Risikabelt at overtage Royal Greenland

Her tænker jeg på de svære konsekvenser, som en overtagelse af Royal Greenlands fabrikker vil medføre, nemlig Royal Greenlands store gæld på milliarder af kroner, som befolkningen, endda også fiskerne, vil blive nødt til at betale

Torsdag d. 1. marts 2001
Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Emnekreds: Fiskeri, Politik, Økonomi.

Fiskeripolitisk set startede det nye år meget foruroligende.

Først kom forhøjelsen af oliepriserne, der ikke mærkeligt skabte stort røre, men som man nok ikke kan gøre så meget ved. Dernæst fjernede man olierabatten. Fra min side er dette helt uacceptabelt, for én af konsekvenserne af dette er ekstra betaling ved kørsel af brændselsolie. Endvidere blev der lukket for indhandling for fiskere i Nordgrønland, før islægget kom, og der kom store takstnedsættelser for rejefiskere.

Alt dette viser, at vores hovederhverv ringeagtes stærkt fra politisk hold, hvilket er helt igennem uacceptabelt.

Derfor er det ikke underligt, at fiskerne vil tage initiativ til nogle handlinger, som politikerne må bakke op om. Dog må man huske, at man må stå sammen og ikke være splittet omkring en eventuel handling. I Qanorooq udtalte en fisker, at det er nødvendigt med fællesskab, hvilket er sandt.

Skønt man støtter fiskerne i deres sag, må man dog huske på, at en eventuel overtagelse af Royal Greenlands fabrikker må ske efter grundige overvejelser, også selv om man ønsker at støtte de private.

Her tænker jeg på de svære konsekvenser, som en overtagelse af Royal Greenlands fabrikker vil medføre, nemlig Royal Greenlands store gæld på milliarder af kroner, som befolkningen, endda også fiskerne, vil blive nødt til at betale. Derfor kan det på nuværende tidspunkt ikke anbefales, at man begynder at overtage Royal Greenlands fabrikker.

Jeg mener dog, at der er god anledning til, at Landstinget kræver af landsstyret som repræsenterer ejerskabet af Royal Greenland, at man eventuelt begynder at overveje nogle tiltag omkring Royal Greenlands mange oversøiske selskaber, for nu må det være nok med vore fiskeres bidrag til disse.

Royal Greenland må gøres tidssvarende, og det må landsstyret tage initiativ til. Landsstyret må have i tankerne, hvor betænkeligt det må være at overtage fiskeriet i fremtiden så længe fiskeripolitikken er udformet på den måde.