Indsigt: Liberalisering af internettjenesten i Nuuk

Liberalisering af internettjenesten i Nuuk

Telestyrelsen har den 5. september 2012 truffet afgørelse om fastsættelse af pris på samtrafikproduktet global IP-transit mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S

Tirsdag d. 18. september 2012
Telestyrelsen
Emnekreds: Erhverv, Forbrugerspørgsmål, Internet.

Telestyrelsen har den 5. september 2012 truffet afgørelse om fastsættelse af pris på samtrafikproduktet global IP-transit mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S.

Nuuk Skynet har siden 2011 ønsket at komme ind på telemarkedet, men kunne ikke blive enig med Tele Greenland bl.a. om den pris Nuuk Skynet skulle betale til Tele Greenland for at udbyde deres internettjeneste via Tele Greenland’s infrastruktur.

Tele Greenland anmodede derfor Telestyrelsen om, at fastsætte prisen på samtrafik mellem Nuuk Skynet og Tele Greenland allerede tilbage i 2011, da parterne ikke kunne blive enige om prisen. Det er denne pris som Telestyrelsen nu har fastsat i medfør af teleforordningens bestemmelser og som foreløbig skal gælde for en 3 årig periode.

Telestyrelsens afgørelse betyder, at nye teleselskaber har fået adgang til Tele Green­lands infrastruktur og til at udbyde en internettjeneste. Den pris et nyt teleselskab skal betale til Tele Greenland for at komme ind på telemarked er fastsat til 244.631 pr. må­ned for 50 mbit/s global IP-transit på Committed Bandwidth vilkår indtil 2015.

Telestyrelsens afgørelse af pris på samtrafik mellem parterne, medfører en reel liberali­sering af internettjenesten i Nuuk, idet nye selskaber nu har mulighed for at udbyde in-ternetprodukter i konkurrence med Tele Greenland i Nuuk.

Afgørelse om pris på 50mbits Global IP-Transit