Forslag om tilvejebringe en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom

På nuværende tidspunkt er der ingen ejendomsret til selve byggegrunden, men vi ser allerede at professionelle ejendomsmæglere i de større byer kapitaliserer brugsretten som om der allerede var en ejendomsret til grunden. Vi oplever at professionelle ejendomsmæglere udnytter dette for at skrue ejendomspriserne op og for at score overnormale profitter ved hushandler. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor sagesløse købere og derfor bør der være helt klare regler på dette område også.

Mandag d. 3. maj 2010
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Boliger, Bosætning, Erhverv, Forårssamling 2010.

Begrundelse:
I disse år er der stor aktivitet inden for ejendomshandel. Især i de større byer sælges og købes både nye og ældre enfamiliehuse, dobbelthuse, andelslejligheder og ejerlejligheder som aldrig før. I forbindelse med de kommende års erhvervs-udvikling er der intet som tyder på at denne udvikling stopper, snarere tværtimod. Vi må imødese at det primært er i de større byer og på andre lokaliteter, at vi vil se en øget aktivitet hvad salg af fast ejendom angår.

Vi skal være opmærksomme på, at det primært er de frie markedskræfter, der styrer priserne på ejendomsmarkedet. Det betyder tårnhøje priser i de større byer, tit og ofte begrundet i en al for stor boligmangel nævnte steder og byer og vi ser derfor allerede, at ejendomme allerede handles for urealistisk høje priser.

Dette sker bl.a. fordi købeloven for handel med huse og ejendomme ikke gælder i Grønland og der er derfor i Grønland et klart behov for en egentlig lovgivning for handel med bygninger, hvis de urealistisk høje ejendomspriser skal nedbringes og hvis der skal opnås forbedringer for købers retsstilling.

Jeg mener derfor, at vi som lovgivere bør sikre en højst mulig grad af forbruger-beskyttelse ved ejendomshandler. Den nuværende lovgivning om hushandel er ikke tidssvarende og vi bør som lovgivere indføre en passende lovgivning på boligområdet som er afpasset forholdende i Grønland, idet udviklingen på det grønlandske boligmarked som nævnt foregår med stormskridt. Med dette forslag til landstingsbeslutning ønsker jeg derfor, at det pålægges landsstyret at der snarest tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt for Grønland, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom.

Den fremtidige lovgivning bør fastsætte betingelserne for handel med bygninger, ejerboliger, andelsboliger mv. og der bør være bestemmelser om formidling og rådgivning ved køb/salg, om erstatningsansvar, ejerskifteforsikring osv.

Endvidere bør der være klare og præcise bestemmelser som regulerer om der er tale om en brugsret eller en ejendomsret til den byggegrund hvor boligen er opført eller skal opføres. På nuværende tidspunkt er der ingen ejendomsret til selve byggegrunden, men vi ser allerede at professionelle ejendomsmæglere i de større byer kapitaliserer brugsretten som om der allerede var en ejendomsret til grunden. Vi oplever at professionelle ejendomsmæglere udnytter dette for at skrue ejendomspriserne op og for at score overnormale profitter ved hushandler. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor sagesløse købere og derfor bør der være helt klare regler på dette område også.