Indsigt: Kontrakt med Arctic Greenfood A/S om serviceydelser for 2010

Kontrakt med Arctic Greenfood A/S om serviceydelser for 2010

Servicekontrakt pålydende i alt kr. 9.111.044 godkendes under følgende forudsætninger:
  1. AGF forpligtes til i relevant omfang at holde indhandlingsanlæg åbent i stenbiderrognssæsonen ...Tirsdag d. 29. december 2009
Finansudvalget
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Servicekontrakt pålydende i alt kr. 9.111.044 godkendes under følgende forudsætninger:
  1. AGF forpligtes til i relevant omfang at holde indhandlingsanlæg åbent i stenbiderrognssæsonen.
  2. Pengestrømsanalysen i aftalen § 5.2 skal indeholde særskilt oplysning om midler anvendt til aflønning og vederlag til direktion og bestyrelse.
  3. Formuleringen ”eller andet” i aftalens § 1, 2. pind, præciseres. Eventuelt kan formuleringen ”anden force majeure” træde i stedet.
  4. Det indføjes i bestemmelsen i § 4, stk. 5, at manglede efterlevelse anses for væsentlig misligholdelse.
  5. Bestemmelsen i 6, stk. 3, omformuleres, således at det klart fremgår, at Grønlands Selvstyre ikke blot kan tilbageholde betalinger, indtil Arctic Greenfood efterlever sin oplysningspligt i forhold til Grønlands Selvstyre, men OGSÅ i forhold til Revisionsudvalget og Finansudvalget.

Finansudvalgets beslutning kan læses her Kontrakt med Arctic Greenfood for 2010