Forslag til lov om Nunaoil A/S - Demokraternes ordførerindlæg

Aktieselskabslovgivning har den ”bivirkning” at gennemsigtigheden i et aktieselskab ikke er optimal. Dette skal undgås for Nunaoil A/S, så offentligheden fx får indsigt i de gyldne håndtryk der tidligere er blevet givet i forbindelse med aftrædelser fra bestyrelser eller direktioner.

Onsdag d. 2. december 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Råstoffer.

I de fleste drømme om et fremtidigt økonomisk selvbærende Grønland nævnes indtægter fra vores undergrund herunder især fra kulbrinter.

Det Grønland, som er målet for Demokraterne, er et Grønland som økonomisk og politisk er på et niveau, så befolkningen trygt kan træffe valget om et selvstændigt Grønland.

Når man sætter sig et mål, så skal man også lægge sig en plan for, hvordan man når det mål. For Demokraterne er et af værktøjerne for at nå dette mål, at vi lovgivningsmæssigt får fastsat de rammer, som vores aktieselskaber virker under, så man sikrer en så givende drift som muligt og dermed et så stort samfundsmæssigt afkast som muligt.

Dette dagsordenspunkt vedrører den lov, som skal opsætte rammerne for vores nationale olieselskab Nunaoil A/S, som med tiden gerne skulle blive det guldæg, som sikrer at ikke vedvarende ressourcer bliver til vedvarende indtægter for Grønland.

For at nå dette mål, så skal aktieselskabet drives professionelt og her SKAL reglerne for god selskabsledelse følges til punkt og prikke. Herunder hører også at man stiller krav om ekstern bestyrelsesevaluering, så det sikres, at kun fagligt kvalificerede udpeges til dette vigtige arbejde.

Aktieselskabslovgivning har den ”bivirkning” at gennemsigtigheden i et aktieselskab ikke er optimal. Dette skal undgås for Nunaoil A/S, så offentligheden fx får indsigt i de gyldne håndtryk der tidligere er blevet givet i forbindelse med aftrædelser fra bestyrelser eller direktioner.

For at sikre at den kommende lov ikke kommer i strid med aktieselskabsloven, så vil Demokraterne opfordre Naalakkersuisut til, at sende ændringsforslagene fra både Naalakkersuisut og Erhvervsudvalget til høring i Bestyrelsessekretariatet, så de kan gives deres besyv desangående.

Demokraterne har i udvalget kæmpet for at sikre disse rammer og vi vil fortsat opfordre til, at man får lavet en lov, der ubestridt udelukkende er lavet til gavn for Grønland og det grønlandske samfund.

Derfor skal Demokraterne indstille, at man inden 3. behandlingen får skærpet de paragraffer i lovforslaget, som vedrører kravene til de kommende bestyrelsesmedlemmer, direktion og muligheden for Inatsisartuts indsigt i driften af Nunaoil A/S.

Med disse ord skal Demokraterne indstille, at forslaget sendes til yderligere udvalgsbehandling inden 3. behandlingen også selvom at dette skulle betyde, at 3. behandlingen skulle blive udskudt til forårssamlingen 2010.