Indsigt: Direkte indrejse fra udlandet til Sydgrønland bliver lukket

Direkte indrejse fra udlandet til Sydgrønland bliver lukket

Såfremt etableringen af en ny landingsbane ved Qaqortoq besluttes, vil dette medføre, at turismen i Sydgrønland bliver lukket. For hvem gider at tage til Sydgrønland som turist og betale dobbeltpris frem for at flyve direkte ind i området

Tirsdag d. 11. juni 2002
Jørgen Lund
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Turisme.

Når Landstinget mødes her til næste efterår skal lufttrafikken til og fra Sydgrønland drøftes, og der skal vælges mellem to trafikmuligheder, og disse to valg vil være, om man vil bevare den eksisterende landingsbane på 1900 meter i Narsarsuaq, eller om der skal etableres en ny landingsbane på 1200 meter mellem Qaqortoq og Narsaq.

Såfremt etableringen af en ny landingsbane ved Qaqortoq besluttes, vil dette medføre, at turismen i Sydgrønland bliver lukket. For hvem gider at tage til Sydgrønland som turist og betale dobbeltpris frem for at flyve direkte ind i området, da etableringen af en 1200 meter lang landingsbane naturligvis vil medføre, at rejsende til Sydgrønland først må flyve til Kangerlussuaq.

Det er virkelig for meget og uforståeligt, at Landstinget har besluttet at lave endnu en undersøgelse om, hvad der vil være bedst og billigst i lufttrafikken, selv om dette er blevet undersøgt tidligere (som blev fremlagt under trafikseminaret i januar 2001). Hvorfor har landsstyremedlemmet for trafik besluttet sig til at foreslå, at der laves endnu en undersøgelse? Mon dette skyldes uvidenhed om, at der allerede er lavet en undersøgelse, eller vil han bare prøve at presse ideen om at der bør etableres en landingsbane i Qaqortoq igennem?

Under trafikseminaret blev mødedeltagerne enige om at bevare Narsarsuaq som trafikknudepunkt.

Her blev der opridset de fremtidige udgifter, såfremt det blev besluttet at bevare Narsarsuaq. Den nye landingsbane, der vil blive placeret ni kilometer fra Qaqortoq, skal naturligvis også have udgifter til drift og vedligeholdelse. I dag bevilger samfundet under fem millioner kroner til vedligeholdelse af landingsbanen i Narsarsuaq og de eksisterende heliporte, der findes fra Paamiut sydover, og på den anden side får samfundet tilbageført mange flere penge gennem indtægterne.

Jeg mener, at man i stedet for at bruge tid og penge til nye undersøgelser for at lukke Narsarsuaq, bør bruge disse midler til at gøre en indsats for at udnytte de eksisterende rammer optimalt. Vi kan ikke være tilfredse med det, vi er kommet frem til i dag, men vi er nødt til at finde andre muligheder for, hvordan vi kan udnytte rammerne ved landingsbanen bedre. Efter min mening kan muligheden være at udbyde landingsbanen med hotellet, der har udvidelsesmuligheder, ved aktier til udenlandske turistbureauer og luftselskaber, og udnytte rammerne bedre til turisme på den måde.