Indsigt: Grønlandsfly smadrer turismen i Sydgrønland

Grønlandsfly smadrer turismen i Sydgrønland

Qaqortup Kommunia har netop erfaret, at Grønlandsfly radikalt har ændret sommerfartplanen for Sydgrønland for år 2001. Dette er som sædvanligt sket uden, at man har ulejliget sig med at drøfte forslaget til ændringer med de lokale politikere, erhvervslivet eller turoperatørerne i området

Tirsdag d. 25. september 2001
Tommy Marø, Landsstyremedlem
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Turisme.

Qaqortup Kommunia har netop erfaret, at Grønlandsfly radikalt har ændret sommerfartplanen for Sydgrønland for år 2001. Dette er som sædvanligt sket uden, at man har ulejliget sig med at drøfte forslaget til ændringer med de lokale politikere, erhvervslivet eller turoperatørerne i området.

Grønlandsfly har besluttet at fremrykke afgangene fra Narsarsuaq med 1 1/2 time. Dette har bevirket, at Arctic Umiaq Line har valgt at flytte "Najaaraq Ittuk" op til Ilulissat i sommerperioden. Najaaraq Ittuk er bygget til transport i Sydgrønland og medtager omkring 60 passagerer. Dette betyder, at passagerer (specielt herboende, der skal på ferie, feriegæster og turister), fremover er tvunget til altid at benytte helikopter, såfremt de ønsker en direkte afgang til Danmark. Vælger man søtransport er man tvunget til at overnatte en eller to dage i Narsarsuaq.

På grund af denne flytning har Arctic Umiaq Line ligeledes besluttet at ændre på kystbesejlingen således, at man fremover i sommerperioden besejler Narsarsuaq med et af kystpassagerskibene.

Da skibet skal benyttes til overnatning og bespisning af turister, der normalt sejles til Qaqortoq med Najaaraq Ittuk, og som efterfølgende overnatter på vores hotel samt spiser på en af vores lokale restauranter, fjernes der en betydelig omsætning fra byen. Dette betyder, at turisternes ophold i Qaqortoq reduceres fra over et døgns ophold til et ophold på kun fire timer.

Efter vores nyligt afholdte erhvervsseminar, hvor vi drøftede genåbningen af ruten til Island med hjemmestyrets repræsentanter, og hvor flere repræsentanter tilkendegav deres positive syn på udviklingsmulighederne i den sydgrønlandske turisme, er det som at få en kold spand vand i hovedet, når vi nu får Grønlandsflys ændringer af fartplanen forelagt.

Er det Sydgrønlands interesser, der skal fremmes, eller er det alene Midt- og Nordgrønlands interesser? Tilsyneladende er transporten via Narsarsuaq lagt an på at servicere Nuuks passagerer bedre i sommerperioden.

Grønlandsfly er bekendt med, at regulariteten bliver forringet i Narsarsuaq, såfremt man fremrykker specielt ankomsttidspunktet med 1 1/2 time. Sandsynligheden for en omdirigering til Kangerlussuaq er således åbenlys.

Dette er efter vores opfattelse en kynisk metode til at ændre på en i forvejen dårlig trafikbetjening af Sydgrønland.

Til undren for mange, kunne man også tirsdag den 11. september læse i AG, at Grønlandsfly havde udsat udsendelsen af sin nye fartplan, idet Grønlandsfly ønsker en vurdering af denne for at undersøge mulighederne for en samlet bedre infrastruktur.

Hvis Jørgen Holmes udtalelser står ved magt, og hvis Grønlandsfly ønsker de sydgrønlandske kommuners vurdering, står vi meget gerne til rådighed. Under alle omstændigheder ønsker vi, at landsstyret griber ind over for Grønlandsfly, således at vi undgår de uhensigtsmæssige ændringer i tidspunkterne for atlantflyvningerne. Begrundelsen for dette indgreb er, at Sydgrønland netop nu befinder sig i en periode, hvor vi har brug for stabile og forudsigelige trafikforbindelser, så planlægningsgrundlaget for turisterhvervet er i orden.

Vi er trætte af, at de ansvarlige bliver ved med at lave forhindringer i arbejdet med at udvikle turismen i Sydgrønland. Som forbrugere ved vi også, hvor voldsomt havet kan være her i Sydgrønland, derfor kan kommunalbestyrelsen i Qaqortoq ikke acceptere Arctic Umiaq Lines planer om flytning af passagerskibet Najaaraq Ittuk til Nordgrønland.