Generationsskifte med bristede forudsætninger

I fremtiden skal den unge iværksætter bære hele risikoen alene. Bliver der gevinst skal vi andre nok være der med krav om at få andel i overskuddet i form af skat Bliver der tab skal han bære det alene, og der bliver ikke givet ved dørene fra skattevæsenets side i form af, at han kan trække tabet og afskrivningerne fra i den lønindkomst, som ellers skal gå til at dække tabet ind med

Fredag d. 21. september 2001
Knud Østergaard
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Der er i tidens løb snakket meget om behovet for iværksættere og nødvendigheden af, at der sker et generationsskifte i det grønlandske erhvervsliv. Der skal skabes en større gruppe af selvstændige blandt de unge grønlændere. Alle er enige i målsætningen og behovet. Men herudover sker der ikke så meget.

Med den foreslåede ændring i skattelovgivningen vil det i fremtiden ikke længere være muligt for en lønmodtager at fratrække skattemæssige afskrivninger i sin eller sin eventuelle ægtefælles A-indkomst.

Hermed bliver udsigten til, at den gode målsætning bliver opfyldt endnu ringere.

Det er naturligt og almindeligt, at en iværksætter starter idet små. En idé udvikler sig fra at være en fritidsbeskæftigelse til at blive en deltidsbeskæftigelse og senere forhåbentlig til en heltidsbeskæftigelse. Inden for turistbranchen er deltidsbeskæftigelsen ofte det samme som fuldtidsbeskæftigelse i sommerhalvåret kombineret med anden lønnet beskæftigelse i vinterhalvåret.

Der skal investeres og satses, og chancen for at tabe penge er større end chancen for at blive rig. Men nogen skal tage chancen, ellers udvikler samfundet sig ikke. Lån til finansiering af nødvendige investeringer kan formentlig kun opnås på betingelse af, at der er en supplerende lønindtægt fra deltidsarbejde eller fra ægtefællen. Hvis det går galt, skal denne lønindtægt bruges til at indfri gælden.

I fremtiden skal den unge iværksætter bære hele risikoen alene. Bliver der gevinst skal vi andre nok være der med krav om at få andel i overskuddet i form af skat Bliver der tab skal han bære det alene, og der bliver ikke givet ved dørene fra skattevæsenets side i form af, at han kan trække tabet og afskrivningerne fra i den lønindkomst, som ellers skal gå til at dække tabet ind med.

Er det derimod en af de etablerede, der starter noget nyt, hvis de ellers har mod på dette med de begrænsede afskrivningsmuligheder, ja så er sagen en anden. Her kan overskuddet fra f.eks. "smedeforretningen" godt bruges til at dække underskuddet ved for eksempel "turistbådsprojektet."

Men hans svend kan ikke bruge sin løn som smed til at dække et tilsvarende projekt.

Forstå det, hvem der kan.