Indsigt: Vandkraft betyder et bedre CO²-regnskab og er til gavn for økonomien

Vandkraft betyder et bedre CO²-regnskab og er til gavn for økonomien

Særlig værd at bemærke er, at andelen af vedvarende energi i den samlede energiproduktion er steget med knap en fjerdedel i forhold til 2008.
Det skyldes, at vores massive investeringer i vandkraft nu for alvor slår igennem.

Torsdag d. 2. december 2010
Klima- og energikontoret
Emnekreds: Energiforsyning, Økonomi.

I mandags udgav Grønlands Statistik publikationen
Grønlands energiforbrug 2009.

Det er med stor glæde, at vores energiforbrug er faldet med 10,5 procent siden 2008, mens CO2-udledningen fra energiforbruget er faldet med godt 13 procent siden 2008.

Faldet skyldes flere forhold. Blandt andet var vinteren i 2009 varmere end i 2008, og vi brugte derfor mindre olie til opvarmning.

- Jeg er meget glad for, at det nu via Grønlands Statistiks energistatistik er påvist, at de seneste års energipolitik og investeringer i vandkraft har vist sig at være særdeles positive både for vores økonomi, for samfundets udvikling og for klimaet, siger Jens B. Frederiksen, landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik.

Særlig værd at bemærke er, at andelen af vedvarende energi i den samlede energiproduktion er steget med knap en fjerdedel i forhold til 2008.
Det skyldes, at vores massive investeringer i vandkraft nu for alvor slår igennem.
Både vandkraftværket ved Qorlortorsuaq og udvidelsen af Buksefjordsværket har fra åbningen i sommeren 2008 fortrængt brugen af store mængder olie.

- Vores selvforsyningsgrad med energi er i dag den højeste nogensinde, og jeg forventer, at den stiger yderligere i 2010 på grund af åbningen af Sisimiut vandkraftværk for et år siden.

Når vandkraftværket ved Ilulissat åbner i 2013, vil vi se endnu en positiv udvikling både i andelen af vedvarende energi og i vores selvforsyningsgrad.

Det er glædeligt at udviklingen går i den rigtige retning.

Men landsstyret lægger fortsat stor vægt på at skubbe endnu mere på for en fortsat positiv udvikling.
Det gør vi gennem en lang række initiativer, der blandt andet skal sikre energieffektiviseringer og en mindre CO2-udledning de kommende år.

Der er blandt andet tale om energieffektiviseringer i boligbyggeriet og i energiforsyningen, fortsat udbygning af vandkraft og bedre udnyttelse af restvarme fra affaldsforbrænding.

- Det er mit håb, at befolkningen og alle dele af det grønlandske samfund vil bakke op om vores fælles ansvar for en fortsat positiv udvikling til gavn for både samfundet og klimaet, slutter Jens B. Frederiksen.