Indsigt: Vildledende artikel om vandkraftværker i Grønland

Vildledende artikel om vandkraftværker i Grønland

Man kan derfor ikke uden videre, og på baggrund af norske forhold konkludere, at vandkraftværker i Grønland er for dyre. Det er ikke blot vildledende, det er også langt fra Nukissiorfiits opfattelse af vandkraftens muligheder i Grønland.

Fredag d. 20. september 2002
Jørgen Pedersen
Emnekreds: Energiforsyning, Infrastruktur.

Fredag d. 13. september, 2002 bragte Sermitsiaq en sensationspræget artikel om vandkraft i Grønland. Artiklen var baseret på et interview med to norske konsulenter, som ud fra en sammenligning med norske forhold, påpegede at vandkraftværker er relativt dyre at opføre i Grønland.

I artiklen understreger de to konsulenter, at deres beregninger er baseret på norske forhold. Netop derfor kommer artiklen til at virke misvisende. Man kan nemlig ikke uden videre sammenligne grønlandske og norske forhold. Først og fremmest fordi et vandkraftværk af naturgivne årsager vil være dyrere at opføre i Grønland end i Norge.

Jeg ønsker her, at gøre opmærksom på en række forskelle mellem grønlandske og norske forhold. Forskelle som der ikke tages højde for i artiklen, og som betyder, at artiklens konklusioner omkring vandkraft i Grønland kan virke direkte vildledende.

I artiklen nævnes det f.eks. ikke, at et vandkraftanlæg i Grønland erstatter eller reducerer brugen af et dieselanlæg. Dette er ikke tilfældet i Norge, hvor et nyt vandkraftanlæg bliver koblet på et landsdækkende net. Denne forskel betyder, at et vandkraftanlæg i Grønland erstatter et dieselanlæg. Samtidig har et vandkraftanlæg en dobbelt så lang levetid som selv det bedste dieselanlæg. I vandkraftturbinens levetid, skal der derfor anvendes mindst to dieselanlæg, der er dyre i drift, som følge af de mange sliddele, der skal udskiftes.

Et andet væsentligt forhold, som ikke nævnes i artiklen, er, at oliepriserne i Grønland er højere end i olielandet Norge. Et dieselkraftanlæg i Grønland vil derfor være væsentligt dyrere i drift i Grønland end i Norge.

Man kan derfor ikke uden videre, og på baggrund af norske forhold konkludere, at vandkraftværker i Grønland er for dyre. Det er ikke blot vildledende, det er også langt fra Nukissiorfiits opfattelse af vandkraftens muligheder i Grønland.