Indsigt: Emne: Energiforsyning

Emne: Energiforsyning


Nukissiorfiit A/S

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Sunday d. Sunday, November 2, 2014

Omdannelsen af Tele Greenland til et aktieselskab er et godt eksempel på sådan en konstruktion, hvor priserne på ydelserne er faldet løbende siden omdannelsen.

Nukissiorfiit indgår forlig med Energikonsortiet om vandkraftværket i Qorlortorsuaq

Nukissiorfiit
Wednesday d. Wednesday, August 8, 2012

Den umiddelbare konsekvens af forliget er, at enhedsomkostningerne i Qaqortoq og Narsaq påvirkes med 4 øre pr. kilo watt time. Hvis Qaqortoq og Narsaq i 2013 skal betale maksimalprisen, forventes det at disse omkostningerne bliver solidarisk fordelt på alle forbrugere i Grønland, i forbindelse med beregning af de nye tariffer for 2013.

Grønlands uran og thorium

Henning Sørensen
Monday d. Monday, January 30, 2012

Kvanefjeldområdet er måske verdens største forekomst af metallet thorium, som kan blive fremtidens energiråstof.
Tilknyttede tekster:

Udgifterne omkring voldgiftssagen i Qorlortorsuaqsagen

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Monday d. Monday, January 23, 2012

Der er flere mærkelige ting i denne sag, som vi fra kommunens side er glade for at medlem af Landstinget Naaja Nathanielsen ligeledes arbejder med. Vi savner også fra kommunens side fuldstændig klar og entydig dokumentation for at evt. udgifter vedr. voldgiftssagen alene skal betales af borgerne i Narsaq og Qaqortoq.

Elpriser i Narsaq og Qaqortoq - Hvor er de folkevalgte til Landstinget fra Sydgrønland?

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Monday d. Monday, January 23, 2012

I forbindelse med kommende forhøjelse af elpriser i Narsaq og Qaqortoq elpriser vil jeg gerne vide, om de folkevalgte i Landstinget fra Sydgrønland Aqqaluaq B. Egede, Anders Olsen, Tibora Kleist og Josef "Tuusi" Motzfeldt støtter medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen, idet ingen af dem overhovedet ikke sagde noget i forbindelse med debatten omkring forhøjelse af elpriser.

Regler er ikke til fri fortolkning

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Wednesday d. Wednesday, January 18, 2012

Det er ikke landsstyret - eller for den sags skyld Nukissiorfiit - der beslutter, at det er Narsaq og Qaqortoq, som skal betale for voldgiftssagen. Hvordan energipriserne fastsættes, er bestemt af Landstinget med vedtagelsen af ensprisreformen og finansloven.

Landsstyret besluttede tarifstigningerne

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Friday d. Friday, January 6, 2012

Det er dog ikke Nukissiorfiit som har taget beslutningen om, at forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq skal pålægges den kraftige stigning på over 50% selvom det ser sådan ud – det er landsstyret, der som de eneste vedtager tarifferne og her bestemmer hvor meget vi hver især skal betale på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit.

Hvorfor er det kun borgerne i Qaqortoq og Narsaq, der skal betale

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Wednesday d. Wednesday, December 14, 2011

Såfremt Nukissiorfiit vinder voldgiftssagen vedrørende Qorlortorsuaq vil det det så medføre, at borgerne i Qaqortoq og Narsaq vil få modregnet det beløb de nu skal betale for sagen?

Geoenergi i Nuuk

Nukissiorfiit
Friday d. Friday, September 9, 2011

Til at begynde med beskriver nærværende rapport de tekniske forudsætninger for overfladenære boringer efter geotermisk energi i Nuuk, med efterfølgende opsummering af resultater af den termiske respons test som gennemførtes i Nuuk. Derefter følger instruktioner i hvordan bjergvarmepumpeinstallationer bør dimensioneres, sammen med råd og gennemgang af kravene som stilles til gennemførelsen af boringer til bjergvarmebrønde og installation af varmepumper.
Tilknyttede tekster:

Nye priser på el

Nukissiorfiit
Friday d. Friday, July 29, 2011

Maksimalprisen på el stiger fra 3,02 til 3,48 kroner pr. kWh (kilowatttime) på grund af de stigende olieomkostninger. Generelt vil prisen på el derfor stige med 0,46 kroner pr. kWh i byer og bygder hvor vi bruger olie til at producere el. I enkelte oliebyer og -bygder vil stigningen være mindre.
Tilknyttede tekster:

Vandkraftbyggeriets følgevirkninger for forbrugerne

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Sunday d. Sunday, June 19, 2011

Elpriserne er steget med omkring en tredjedel i forhold til tidligere efter vandkraftværket i Sisimiut er blevet bygget. Det har medført at vilkårene for både borgerne og de lokale erhvervsdrivende er blevet svære, hvilket har og vil formentlig sætte begrænsning for ellers en positiv udvikling. Jeg er nervøs for, at borgerne i Ilulissat vil opleve det samme forhold som i Sisimiut

Nukissiorfiit - Beretning og regnskab 2010

Nukissiorfiit
Friday d. Friday, April 15, 2011

Årsagen til underskuddet kan til stor del findes i et fald i salget. Salget af fjernvarme faldt for eksempel med 12,7 millioner kroner sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes alene reduceret afsætning som følge af et usædvanligt varmt år 2010 i stort set hele landet.
Tilknyttede tekster:

Uforståelige prisstigninger på el

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Friday d. Friday, February 18, 2011

Daværende Sisimiut Kommune fik i januar 2007 oplyst af Nukissiorfiit og Hjemmestyret, at den fremtidige elpris med vandkraftværk maksimalt ville blive 1,65 kr./kWa den dag vandkraftværket stod færdigt. Men nu hvor vandkraftværket er færdigt, så stiger prisen på el til næsten det dobbelte af det lovede.

Vandkraft betyder et bedre CO²-regnskab og er til gavn for økonomien

Klima- og energikontoret
Thursday d. Thursday, December 2, 2010

Særlig værd at bemærke er, at andelen af vedvarende energi i den samlede energiproduktion er steget med knap en fjerdedel i forhold til 2008. Det skyldes, at vores massive investeringer i vandkraft nu for alvor slår igennem.
Tilknyttede tekster:

Ja, flere skal i arbejde. Her er et forslag …

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Wednesday d. Wednesday, June 9, 2010

Skatte- og Velfærdskommissionen kommer med relevante og interessante betragtninger i sit første udspil. Et af dem er, at flere skal i arbejde. Det er Grønlands Arbejdsgiverforening naturligvis helt enig i.

Klimaansvarlighed og økonomisk udvikling, hånd i hånd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Wednesday d. Wednesday, May 19, 2010

Grønland modtager et betydeligt bloktilskud fra den danske stat, som er CO2-neutralt for os, fordi det ikke genererer en udledning af drivhusgasser i Grønland. Landsstyrets politiske mål er at opnå en selvbærende økonomi. Skal dette mål realiseres, er det nødvendigt at udnytte de nye muligheder for at erstatte det danske bloktilskud med indkomst fra aktiviteter i Grønland. Også selvom det vil medføre en stigning i vores udledning af drivhusgasser.

Er konkurrence altid godt?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Friday d. Friday, March 26, 2010

Man vælger som bekendt selv, hvor man vil bo. Og hvis man har valgt at bo et sted, der ligger langt fra alle andre steder, så har man også selv valgt, at det bliver dyrere at rejse, da det ikke er rentabelt at drive en rejserute hverken til lands, til vands eller i luften.

Beslutningsforslag om at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Saturday d. Saturday, October 24, 2009

Forslagsstiller (Siumut) har ret i, at det er et politisk mål i sig selv, at levere el, vand og varme til så lave tariffer som muligt. Demokraterne mener dog modsat forslagsstiller, at dette politiske mål kun kan tilvejebringes gennem en uændret rammestyring.

Nukissiorfiit skal ikke omdannes til et aktieselskab

Landsstyret
Tuesday d. Tuesday, October 20, 2009

Selvom Nukissiorfiit som et aktieselskab vil blive i stand til at optage et lån udenom Landskassen, vil landskassen under alle omstændigheder skulle garantere for lånene. Sådanne eksempler har vi allerede erfaret i 100 % Selvstyre-ejede aktieselskaber.

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Friday d. Friday, October 16, 2009

Svar på §36 spørgsmål: Da “Redegørelse om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab” blev behandlet var det nuværende landsstyre ikke enige i konklusionerne i redegørelsen. Landsstyret er fortsat ikke enige i konklusionerne i analysen fra Kim Ernst Consulting, og agter derfor ikke at anvende dem fremadrettet.

Lovgivning bør bygge på en seriøs beregning af dens følger

Ole T. Krogsgaard, Direktør
Thursday d. Thursday, July 23, 2009

Folketinget har ret til at forære Danmarks værdier til andre, hvis det respekterer grundloven og andre forpligtelser. Men vi bortgiver olie- og mineralrettigheder til Norge, Færøerne og Grønland i et lukket forløb, uden om Folketinget som i de første tilfælde, hver gang uden mærkbar debat og uden folkets godkendelse.

Vildledende artikel om vandkraftværker i Grønland

Jørgen Pedersen
Friday d. Friday, September 20, 2002

Man kan derfor ikke uden videre, og på baggrund af norske forhold konkludere, at vandkraftværker i Grønland er for dyre. Det er ikke blot vildledende, det er også langt fra Nukissiorfiits opfattelse af vandkraftens muligheder i Grønland.