Kamikposten - Nyheder
Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Mandag den 20. marts 2023

"Hvad mener Parcafolket?   
 
 
18-03-2023 naalakkersuisut.gl:

Ændring af kvoter for jollefiskerne i Diskobugten, Uummannaq og UpernavikLandsstyret har den 17. marts tilpasset kvartalskvoterne for jollerne i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, da kvoterne for hellefisk er ved at være opfisket. Det betyder at fiskeriet kan fortsætte resten af marts.
Kvartalskvoterne for 1. kvartal er blevet tilpasset som følgende:
  • I Diskobugten er der flyttet 300 tons fra 3. kvartal
  • I Uummannaq er der flyttet 400 tons fra 3. kvartal
  • I Upernavik er der flyttet 100 tons fra 3. kvartal

Kamikpostens kommentar
Det cirkus ser vi hvert år ved slutningen af et kvartal.
Når kvoten for fjerde kvartal er ved at udløbe, opfinder landsstyret en restkvote fra forrige år, så der kan fiskes året ud 🙁

17-03-2023 sermitsiaq.ag:

Kommuner i nød: Stor mangel på plejefamilier

Kommuner skriger på flere plejefamilier. En rundspørge viser, at der alene i to kommuner mangler omkring 60 plejefamilier til at tage sig af udsatte børn.
Når det handler om udsatte børns ve og vel, er det vigtigt at holde styr på, hvor børnene bliver placeret. Der er det selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvem barnet skal bo med. Der skal for eksempel ikke være nogen misbrug, plejeren skal være rask og have en stabil økonomi, siger plejefamiliekonsulenten.
Plejefamiliekonsulenten i socialstyrelsen erkender, at sagsbehandlingen kan trække ud, da der eksempelvis er regler for, at dokumenterne kun gælder en begrænset periode.
- For eksempel kræves det, at en lægeerklæring ikke skal være ældre end tre måneder. Hvis nogen af oplysningerne tager længere tid, så kan kommuner godt ende med at indhente dokumenter på ny, før sagen kan blive færdigbehandlet, fortæller Mia Nielsen.
Kamikpostens kommentar
De ældste er nok gadebørn, som det kendes fra sydamerikanske diktaturstater.. De sover tilfældige steder og tigger sig til mad uden for de større butikker og roder i containere eller skraldespande efter noget, der kan spises.
De yngste er der forhåbenligt barmhjertige – og for den enkelte kommune - helt ukendte voksne som tager sig af.
Resten lever fortsat under de forhold, som gør, at kommunen søger plejefamilier.
De børn lever ikke, de forsøger at overleve, som vi kan se det i flygtningelejre. Det vi i Danmark kun ser i fjernsynet., kan man Grønland se med egne øjne.
Hvad er løsningen? - For børnenes skyld ville det være at blive samlet op og sendt ud af landet 😕

16-03-2023 dk.siumut.gl:

Bygderne skal ned med nakkenI snart mange år har der ikke været udvikling med henblik på bygning af boliger i bygderne, men der bliver stadig flere og flere nedrivninger af huse. Forslag om bygning af flere boliger bliver notorisk afvist af flertallet og der fremsættes ikke tydelige begrundelser til afslagene. Det er ikke mærkeligt, at der bliver flere indbyggere i Nuuk, da det i modsætning til tilstandene der, stiltiende sker affolkning uden at der bliver råbt om dette og uden at borgerne hører om dette. Det er som om man i stilhed har til formål at lukke bygderne.

16-03-2023 sermitsiaq.ag:

Politiklagemyndighed tager til Grønland til første 'udrykningssag'

DUP fik per 1. januar i år kompetence til også at arbejde i Grønlands politikreds, og det betyder, at myndigheden skal undersøge sager, hvor personer er afgået ved døden i politiets varetægt. Den type sager betegnes udrykningssager, forklarer Christel Stigaard:
- I udrykningssager skal vi iværksætte efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller når de har været i varetægt. Det er uanset, om der er en formodning om strafbart forhold, siger hun.
Udover udrykningssagerne behandler DUP også klager over politiets adfærd samt anmeldelser om strafbart forhold begået af politipersonale i tjeneste

16-03-2023 knr.gl:

Institut for Menneskerettigheder: Juridisk faderløse har samme chancer for erstatning som eksperimentbørnSelv om statsminister Mette Frederiksen (S) i begge tilfælde sagde officielt undskyld ved ceremonier, udløste det ikke en erstatning fra den danske stat til de berørte.
- Det er ikke det samme som, at man som individ eller borger får klarhed over, hvilke rettigheder man har, og det er heller ikke det samme som, at man har ret til kompensation, siger Marya Akhtar.
Hun skelner derfor mellem en 'moralsk anerkendelse' i form af undskyldningen fra staten og en 'juridisk anerkendelse' i form af medhold i et erstatningskrav.
Men derfor kan en officiel undskyldning stadig have stor betydning, understreger Marya Akhtar.
Kamikpostens kommentar
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974
www.kamikposten.dk
Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951
www.kamikposten.dk

15-03-2023 sermitsiaq.ag:

Landsstyret:Det grønlandske folk kan ikke opdeles i flere særskilte folkMed hensyn til forsker Ulunnguaq Markussens vurdering af, at østgrønlændere marginaliseres, svarer landsstyremedlem Peter Olsen, at landsstyret arbejder for lighed for hele befolkningen, uanset hvor i landet borgerne bor.
Desuden spiller det østgrønlandske sprog også en central rolle, da det er anderledes end det vestgrønlandske. Lars Poulsen vil i den forbindelse vide, hvad der skal til, for at østgrønlandsk kan blive et officielt sprog og ikke 'bare' en dialekt, hvilket det betegnes som i dag i lovgivningen.
Kamikpostens kommentar
Det er politisk besluttet, at det sprog, der anvendes på skrift, er det vestgrønlandske sprog.
Men det med sproget har ikke direkte noget med politik at gøre.
Enhver sproggruppe er beskyttet af en international konvention om sproglige rettigheder.
De rettigheder omfatter også de tre sprog i Grønland: Thule-eskimoisk, Vestgrønlandsk og Østgrønlandsk.
Det pinlige i denne sag er, at man i Grønland gør meget ud af at fremhæve sig selv om et kolonialt undertrykt folk med tilhørende særlige rettigheder. Dog lige med undtagelse af de sproglige rettigheder, hvor man konsekvent omtaler Thule-eskimoisk og Østgrønlandsk som dialekter - sikkert for spare de penge, det ville koste at vedligeholde de to ”dialekter” med undervisning på sproget 😕